A* Danh hiệu thi đua Tập thể. 1- Chi bộ: xuất sắc. 2- Trường:Tập thể lao động tiên tiến cấp Huyện. 3- Công đoàn : Xuất sắc cấp Huyện. 4- Chi đoàn: Xuất sắc. B *Danh hiệu thi đua cá nhântrong năm học 1- Giáo viên giỏi cấp trường: 25 giáo viên. 2- Giáo viên giỏi cấp Huyện: 3 giáo viên. 3- Lao động giỏi cấp trường : 38 giáo viên. 4- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở : 5. giáo...