Menu
Đăng nhập Đăng ký

Lịch công tác

Công văn

Văn bản pháp quy

Liên hệ

Nội dung chính

Các danh hiệu thi đua và những chỉ tiêu chính của trường MN Võng La

mt_gi_hc_ca_b_500_01

A* Danh hiệu thi đua Tập thể.

1- Chi bộ:  xuất sắc.

2- Trường:Tập thể lao động tiên tiến cấp Huyện.

3- Công đoàn : Xuất sắc cấp Huyện.

4-  Chi đoàn:  Xuất sắc.

B *Danh hiệu thi đua cá nhântrong năm học

1- Giáo viên giỏi cấp trường:  25  giáo viên.

2-  Giáo viên giỏi cấp Huyện:  3  giáo viên.

3- Lao động giỏi cấp trường : 38 giáo viên.

4- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở : 5. giáo viên.

                                          1: nhân viên

10:45 08/07/2016
735
Chưa ai thích bài này
Top